Zakres działalności

Zasiłki rodzinne

W tym, również wychowawcze i pielęgnacyjne, w Niemczech, Austrii, Holandii, Irlandii, Luxemburgu, Szwajcarii i innych krajach UE.
Prowadzimy i doradzamy rzetelnie podczas całej procedury.

 

Procedury Rentowe w krajach UE

- uzgodnienie kont rentowych (w Polsce znane jako kapitał początkowy)
- opracowywanie i prowadzenie procedury rent rodzinnych (sieroce i wdowcze), wypadkowych, chorobowych i starczych.
- potwierdzanie okresów ubezpieczeniowych

 Koordynacja Spraw Sądowych na terenie w/w krajów

- odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę
- egzekwowanie należnych zapłat od pracodawców i kontrahentów
- skargi na decyzje administracyjne
- rozwody
- kary i mandaty

 

Prowadzenie korespondencji administracyjno prawnej

- zasiłki chorobowe, bezrobotne, i inne,
- ubezpieczenia rodziny na zasadach UE
- koordynacja spraw pochodzeniowych, tzw. „Staat”
- należności urlopowe
- oraz inne zagraniczne korespondencje

 


 
Organizacja Zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce

- pełne doradztwo podczas zakładania działalności, spółek jak i spółek prawa handlowego przez zagraniczne osoby w Polsce
- koordynacja procesu powstawania działalności
- pozyskiwanie personelu