Mam pytanie

1Czy mogę otrzymać należny mi zasiłek rodzinny na dzieci za okres wstecz?
Owszem, każdy z krajów Unii przewiduje taką ewentualność, jednakże zależy to od danego kraju oraz ilości miesięcy lub nawet lat wstecz.
2Czy pracując na w polskiej firmie ale na delegacji w Austrii, mogę otrzymać zasiłek na dzieci?
Obawiam się że nie. Ponieważ w tym momencie podlega Pan/Pani ustawodawstwu polskiemu. Ale aby móc to ostatecznie stwierdzić zapraszam do naszego biura z np. ostatnim odcinkiem z wypłaty.
3Czy na studiujące wieczorowo pełnoletnie dziecko mogę otrzymać zasiłek rodzinny?
Istnieje również taka możliwość, lecz są pewne wymogi, które trzeba spełnić. Wobec tego zapraszam do biura, aby omówić szczegóły.
4Jestem po rozwodzie, czy mogę domagać się świadczenia rodzinnego od byłego męża który pracuje w Niemczech?
Tak. Jednakże również istnieją tu pewne zasady do spełnienia i wnikliwego omówienia sprawy, dlatego również zapraszam do kontaktu z naszym biurem.
5Podczas chorobowego firma zwolniłam mnie, czy miała do tego prawo?
Teoretycznie, nie i w tej sytuacji może należeć się odszkodowanie. Dochodzi się to jedynie na drodze sądowej.
6Mam chorobowe od polskiego lekarza a pracuje w Austrii, czy mogę otrzymać należne mi chorobowe?
Owszem, wg. zasad unijnych ma Pan/Pani do tego prawo.
7Pracodawca zalega mi z wypłatą wynagrodzenia, co w tej sytuacji mogę zrobić?
Jest możliwość odzyskania tych należności, lecz ważną sprawą są tu terminy, w tym celu proszę o szczegółowy kontakt z naszym biurem.
8Otrzymuje już emeryturę w Polsce, lecz kiedyś pracowałam dorywczo 14 miesięcy w Niemczech, czy coś mi się należy?
Tak, teoretycznie należy się Panu/Pani za te 14 miesięcy odpowiednia część emerytury z Niemiec. Jednakże, trzeba to zawsze wnikliwie sprawdzić.
9Dwa lata temu zmarł mi mąż. A pracował w Niemczech. Dzieci mam już dorosłe. Czy należy mi się coś z tytułu jego pracy w Niemczech?
Powinna należeć się Pani renta wdowcza po zmarłym mężu. W takim razie zapraszam Pani do nas z dokumentami męża i na pewno coś zaradzimy.
10Czy „Staat” trzeba odnawiać?
"Staat" należy odnowić, gdyż obecnie wydawane dokumenty nie są ograniczone w czasie lecz procedura oczekiwania wydłuża się do 2 lat, więc radzimy się pośpieszyć. Zapewnimy kompleksową usługę do momentu otrzymania dokumentu.
11Mam dziecko niepełnosprawne, czy mogę otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny z zagranicy?
Teoretycznie tak. Lecz wymogi do uzyskania tego świadczenia dużo różnią się od polskich wymogów.
12Dwa miesiące temu urodziłam dziecko, a mąż pracuje w Austrii, czy prócz zasiłku rodzinnego należy mi się jeszcze coś?
Tak, przez pewien okres czasu może należeć się Pani zasiłek wychowawczy.
13Mam zamiar wrócić do Polski, czy po powrocie do kraju należy mi się jakiś zasiłek z Niemiec gdzie wcześniej pracowałem?
Tak, przez od 3-6 miesięcy Państwo Niemieckie może zapewnić Panu pełen zasiłek dla bezrobotnych podczas pobytu w Polsce. Jednakże jak i wszędzie są tu również pewne wymogi do spełnienia.